Elektroinštlácie

Konzultácia a obhliadka

Kontaktujte nás a oboznámte nás s vaším problémom. Náš tím navrhne vhodné riešenie a dohodne si s vami termín obhliadky, prípadne priamo termín realizácie.

Cenová ponuka na mieru

Po obhliadke alebo telefonickej konzultácií vám bude zaslaná cenová ponuka vytvorená na mieru. Po jej odsúhlasení náš tím vykoná realizáciu zakázky.

Realizácia zákazky

Termín realizácie prispôsobíme vaším požiadavkam. Po jeho vzájomnej dohode náš tím vykoná realizáciu vašej zakázky s garanciou spokojnosti.

  • Vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektochdo 1000V
  • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
  • Elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
  • Elektrické prípojky ku rodinným domom
  • Montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia
  • Opravy, údržba a servis elektrických zariadení
  • Návrh, montáž a servis elektronických bezpečnostných systémov – EZS
  • Návrh, montáž kamerových systémov – CCTV

Zariadíme elektrickú prípojku, vysekáme drážky elektroinštalácie, inštalujeme káble, zapojíme rozvádzač. Súčasťou naších služieb je údržba a servis elektroinštalácií a elektrických zariadení. Elektroinštalačné práce vykonávame pre súkromný aj verejný sektor: rodinné domy, byty, polyfunkčné objekty, výrobné objekty, hotely, penzióny, reštauračné zariadenia… Zhotovujeme elektrické prípojky rodinných domov a ostatných objektov za priaznive ceny.

V rámci kompletných elektroinštalačných prác zhotovíme v objekte štrukturovanú kabeláž s potrebnými prípojkami a datovým rozvádzačom. Jedná sa o vybudovanie univerzálného metalického kabelážného systému pre prepojenie počítačov, tlačiarní, IP telefónov a LAN zariadení do jedného centrálneho bodu v rámci budovy.

Vykonávame návrh, dodávku, montáž a servis kamerových systémov – monitorovanie objektu kamerovým systémom alebo zariadením umožňujúcich sledovanie pohybu a konanie osôb v chránenom objekte.

Jedná sa o elektronické systémy moniturujúce objekt – okolie domu, nádvorie firmy, parkoviska, interirér prevádzky alebo vstupov do objektu. Priebeh monitoringu je ukladaný na záznamové zariadenie – digitálny videorekordér DVR ktorý môže byť pripojený do lokálnej počítačovej sietie LAN prípadne internetu pre diaľkový monitoring, prezeranie záznamu alebo správu.

Súčasťou našej ponuky je dodávka a montáž zabezpečovacej techniky – alarmu. Je to ochrana objektu zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom pre hlásenie narušenia stráženého objektu.

Jedná sa o elektronické systémy strážiace objektu – byt, dom, firmu alebo vonkajší priestor pred neoprávneným vniknutím narušiteľa, často označované ako EZS alebo PSN. Informácia o narušení objektu môže byť akustickooptická – siréna umiestnená priamo na objekte, tichá správa odoslaná na pult centralizovanej ochrany objektov PCO alebo hlasová správa prípadne SMS odoslaná na mobilný telefón s možnosťou diaľkového ovládania zabezpečovacieho systému.

Potrebujete pomôcť aj mimo elektroinštalácie?

Ostatné služby ktoré ponúkame