Bleskozvody

Konzultácia a obhliadka

Kontaktujte nás a oboznámte nás s vaším problémom. Náš tím navrhne vhodné riešenie a dohodne si s vami termín obhliadky, prípadne priamo termín realizácie.

Cenová ponuka na mieru

Po obhliadke alebo telefonickej konzultácií vám bude zaslaná cenová ponuka vytvorená na mieru. Po jej odsúhlasení náš tím vykoná realizáciu zakázky.

Realizácia zákazky

Termín realizácie prispôsobíme vaším požiadavkam. Po jeho vzájomnej dohode náš tím vykoná realizáciu vašej zakázky s garanciou spokojnosti.

 • montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch
 • údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov
 • vykonávanie revízií a skúšok bleskozvodových zariadení
 • stavebné pôdorysy a príslušné rezy
 • riešenie objektu do vzdialenosti 5m.
 • zemný odpor alebo rezistivitapôdy v okolí objektu
 • požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení
 • stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny

Úlohou bleskozvodou je chrániť, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosferických výbojov, pre bleskami s vysokou rázovou energiou alektric, nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt.

Špecializáciou našej firmy je ochrana pred atmosferickými výbojmi, kde ponúkame komplexné služby od poradenstva, návrhov ochrán pred bleskom až po odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov.

Na základe podkladov, príslušných predpisov a noriem STN sa zrealizuje konkrétny návrh projektu bleskozvodu. Každý návrh musí obsahovať riešenie týchto hlavných častí:

 1. Zberné zariadenie – vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy/objektu.
 2. Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.
 3. Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom, by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdavie a chce chrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne škody, neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života. Početintezívnych búrok s ohľadom na súčasné klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním každoročne rastie a s nimi je tu čoraz väčšie riziko zásahu ľudského obydlia bleskom.

Potrebujete pomôcť aj mimo bleskozvodov?

Ostatné služby ktoré ponúkame