Print this Stránka

Elektroinštalácie

   Elektroinštalačné práce vykonávame od A po Z. To znamená, že Vám vypracujeme projekt, kompletnú cenovú ponuku elektroinštalačných prác vrátane dodávky elektroinštalačného materiálu, práce vykonáme a vyhotovíme revíznu správu.Zriadime elektrickú prípojku, vysekáme drážky elektroinštalácie, inštalujeme káble, zapojíme rozvádzač.Súčasťou našich služieb je údržba a servis elektroinštalácií a elektrických zariadení.Elektroinštalačné práce vykonávame pre súkromný aj verejný sektor: rodinné domy, byty, polyfunkčné objekty, výrobné objekty, hotely, penzióny, reštauračné zariadenia…Zhotovujeme elektrické prípojkyrodinných domov a ostatných objektov za priaznivé ceny.

V rámci kompletných elektroinštalačných prác zhotovíme v objekte štrukturovanú kabelážs potrebnými prípojkami a datovým rozvádzačom. Jedná sa o vybudovanie univerzálneho metalického kabelážneho systému pre prepojenie počítačov, tlačiarní, IP telefónov a LAN zariadení do jedného centrálneho bodu v rámci budovy

   Vykonávame návrh, dodávku, montáž a servis kamerových systémov – monitorovanie objektu kamerovým systémom alebo zariadením umožňujúcich sledovanie pohybu a konanie osôb v chránenom objekte.

   Jedná sa o elektronické systémy monitorujúce objekt- okolie domu, nádvorie firmy, parkoviska, interier prevádzky alebo vstupov do objektu. Priebeh monitoringu je ukladaný na záznamové zariadenie – digitálny vídeorekordér DVR ktorý môže byť pripojený do lokálnej počítačovej siete LAN prípadne internetu pre diaľkový monitoring, prezeranie záznamu alebo správu.

   Súčasťou našej ponuky je dodávka a montáž zabezpečovacej techniky – alarmu. Je to ochrana objeku zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom pre hlásenie narušenia stráženého objektu.

   Jedná sa o elektronické systémy strážiace objektu – byt, dom, firmu alebo vonkajší priestor pred neoprávneným vniknutím narušiteľa, často označované ako EZS alebo PSN.  Informácia o narušení objektu môže byť akustickooptická -siréna umiestnená priamo na objekte, tichá správa odoslaná na pult centralizovanej ochrany objektov PCO alebo hlasová správa prípadne SMS odoslaná na mobilný telefón s možnosťou diaľkového ovládania zabezpečovacieho systému.

 

Permanent link to this article: http://www.elix.sk/?page_id=37