Print this Stránka

Bleskozvody

Úlohou bleskozvodov je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt.

 

Špecializáciou našej firmy je ochrana pred atmosferickými výbojmi, kdeponúkame komplexné služby od poradenstva,návrhov ochrán pred bleskom až po realizáciu a následné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov.

 

Pre spracovanie projektu bleskozvodu sú potrebné podklady:

 

 

  • stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu do vzdialenosti 5 metrov,
  • zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov,
  • požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení,
  • stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny.

 

Na základe podkladov, príslušných predpisov a noriem STN sa zrealizuje konkrétny návrh projektu bleskozvodu. Každý návrh musí obsahovať riešenie týchto hlavných častí:

 

1. Zberné zariadenie – vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy objektu.

 

2. Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.

 

3. Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

 

Novinkou našej firmy je dodávka a montáž aktívnych bleskozvodov. Aktívne bleskozvody majú vačší dosah a dokážu chrániť vačší priestor, preto sú v mnohých prípadoch zložitejšej zástavby účinnejšie a aj lacnejšie, v porovnaní s klasickým pasívnym bleskozvodom.

 

Zabezpečujeme:
Montážbleskozvodov umiestnených na chránených objektoch.

 

Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov.

 

Vykonávanie revízií a skúšok bleskozvodových systémov.

 

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom, by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie a chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! Počet intenzívnych búrok s ohľadom na súčasné klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním každoročne rastie a s nimi je tu aj stále sa zväčšujúce riziko zásahu ľudského obydlia bleskom.

 

Permanent link to this article: http://www.elix.sk/?page_id=315